Contact us
All categories
Xiao Tan
Phone: +86 187 9597 8166
Email: tanxiao@njsbeed.com
Manufacturing Address: #11 Ningpuer Rd, Lai’an county, Chuzhou, Anhui province, China
Office Address: #18 Jinghuai St, Jiangning district, Nanjing, Jiangsu Province, China